Paketovací lisy

PAKETOVACÍ LISY

Slouží ke slisování velkého množství papíru, lepenky, textilu, PET lahví nebo plastových odpadů do balíků vysoké měrné hmotnosti. S balíky se slisovaným materiálem je mnohem snazší manipulace, nesrovnatelně efektivnější transport a skladování. Paketovací lisy jsou plně automatické stroje s kontinuálním provozem, nenáročné na údržbu. Plnicí systém může být zkonstruován dle možností a požadavků zákazníka. Plnění se provádí pomocí pásových dopravníků, zdvihacích a vyklápěcích zařízení, pneumatické dopravy nebo jiným způsobem.
 

 HORIZONTÁLNÍ PAKETOVACÍ LISY

paket_horiz_1 (1)

 
 

VERTIKÁLNÍ PAKETOVACÍ LISY

paket_vert_2