Kontejnery lisovací

LISOVACÍ KONTEJNERY

Lisovací kontejnery jsou určeny pro shromažďování a přepravu technologického i domovního odpadu, jako jsou papírové obaly, plechovky, plasty, sklo, keramika, organický odpad…

Přednosti lisovacích kontejnerů:

  • snížení přepravních nákladů, četnost vyvážení se sníží 6 až 8 krát
  • maximální využití prostoru kontejneru
  • vodotěsné zadní vrata, je možné lisovat i organický materiál

KOMPAKTNÍ LISOVACÍ KONTEJNERY

 lis_ks_2 . lis_ks_1
 

 Kompaktní lisovací kontejner KS (*.pdf)

 

STACIONÁRNÍ LISOVACÍ KONTEJNERY